Değerli Akademisyenler,

      6.Yerel Yönetimler Sempozyumu’nu, “Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu” başlığıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İşletme Bölümü Kamu Yönetimi Programı), 2014 yılında Kıbrıs’ta gerçekleştirmek arzusundadır.

      Sempozyumun, sizlerin katkılarıyla 25-26 Kasım 2014 tarihlerinde KKTC/Salamis Bay Conti Hotel’de yapılması planlanmaktadır. 2014 yılının Kasım ayında gerçekleştirilecek olan Semopozyum’a Türk Dünyası Devletlerinden katılımcıların gelmesi de beklenmektedir. Siz değerli akademisyenlerin bizlere vereceği destek ile toplantımızda Türkiye’nin, KKTC’nin ve diğer Türk Dünyası Devletleri’nin yerel yönetim sistemlerini “Yerel Yönetimlerin Sorunları” başlığı altında ele alma fırsatı elde etmiş olacağız. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, Yerel Yönetimler Sempozyumu’nu ülkemize taşıyacak olmanın vermiş olduğu mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

      Saygılarımla,

      Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Konferansı

      Organizasyon Komitesi Adına,

      Yrd.Doç.Dr.Deniz İşçioğlu

      Doğu Akdeniz Üniversitesi

      İşletme ve Ekonomi Fakültesi

      İşletme Bölümü- Kamu Yönetimi Programı

     

  Sempozyum Hakkında


      Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun ana başlığı ‘‘Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Güncel Sorunları’’ olarak belirlenmiştir. Halka en yakın düzeyde hizmet sunan yerel yönetimlerin her alanında katılımcı, hesap verebilir ve etkin yaklaşımları uygulaması gerekmektedir. Sempozyumda; yerel yönetimlerde hizmette etkinlik verimlilik, saydamlık ve hesap verilebilirlik, yerel yönetimlerde planlama ve kaynak sorunları tartışılacak ana konular arasında yer almaktadır. Sorunların çözümüne katkıda bulunabilmek için yerel yönetimlerde secim sistemi ele alınarak merkez yönetim ve yerel yönetimlerin görev paylaşımı irdelenecektir.

      Sempozyum’un bu konulara ilişkin akademik çalışma yapanlarla uygulamacıları uluslararası düzeyde bir araya getirmesi hedeflenmektedir.